Thực hiện kế hoạch năm hoạch năm học 2018 - 2019. Hôm nay, chiều 30/11/2018 trường mầm non Đức Hòa tổ chức buổi họp phụ huynh toàn trường để đánh giá kết quả năm học qua và triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019. Sau khi cuộc họp tập trung toàn trường kết thúc các bậc phụ huynh đã về tại nhóm lớp nghe giáo viên chủ nhiệm lớp đánh giá các hoạt động trong thời gian qua và triển khai một số hoạt động cụ thể của từng nhóm lớp./.