Hôm nay, ngày 25/9/2018, được sự nhất trí của Đảng uỷ xã Đức Hòa. Chi bộ mầm non đã tổ chức hội nghị chi bộ năm học 2018 – 2019. Về dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lê Minh Hồng Phó bí thư Đảng ủy xã Đức Hòa cùng toàn thể đảng viên trong chhi bộ.

          Hội nghị đã được nghe đồng chí Lê Thị Kim Lài phó bí thư chi bộ mầm non báo cáo kết quả hoạt động của chi bộ năm học qua và phương hướng hoạt động của chi bộ trong năm học 2017 – 2018. Hội nghị đã thảo luận và quyết nghị các chỉ tiêu phấn đấu trong năm học 2018 – 2019. Sau đây là một số hình ảnh của hội nghị: